Sık Sorulan Sorular

Anasayfa» Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Uydu Fotoğraflarını nasıl temin edebilirim?
Soru2: En yüksek uydu görüntüsü detayı hakkında ne söylenebilir?
Soru3: En yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünden elde edilebilecek harita ölçeği kaç kabul edilmektedir?
Soru4: Uydu görüntülerinin ortorektifiye edilmesi ne anlama gelmektedir?
Soru5: Radar verileri ile optik veriler arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
Soru6: Uydu görüntülerini hangi ölçütlere göre sınıflandırabiliriz?
Soru7: Aster görüntüsü içindeki 3B band nedir?
Soru8: Aster verileri ne formatta gelmektedir ve içeriği nedir?
Soru9: Aster veri seviyeleri arasındaki farklar nelerdir?
Soru10: Landsat SLC-Off modu ne anlama geliyor?
Soru11: SRTM verileri nedir?
Soru12: Gece çekimleri için ne tür uydular düşünebiliriz?
Soru13: Uydular ne sıklıkta görüntüleme yapmaktadır? İstediğimiz gün ve zamana ait görüntüler alabilir miyiz veya çektirebilir miyiz?


Soru 1: Uydu Fotoğraflarını nasıl temin edebilirim?

Cevap: Öncelikle fotoğraf yerine görüntü kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü uydu görüntüleri birçok banttan oluşan çoklu verilerdir. Bu görüntüleri elde etmek için öncelikle istediğiniz alana ait bilgileri (koordinat,isim vb.) bildirmeniz gereklidir. Koordinat bilgisi verirken hangi datum ve projeksiyona ait olduğunun belirtilmesi arama sonuçlarının daha sağlıklı ve hızlı olmasını sağlıyacaktır. Veri tabanlarından yapacağımız araştırma sonucunda size istenilen bölgeye ait hangi döneme ait görüntü olduğu ve görüntünün özellikleri ilgili ayrıntılı bilgi bu araşatırma sonucunda en kısa sürede size iletilecektir. O bölgeye ait arşiv görüntü yok ise ilgili uydunun yeni çekim programlanması için gerekli koşullar size ayrıca iletilecektir.

Soru2: En yüksek uydu görüntüsü detayı hakkında ne söylenebilir?

Cevap: Ticari olarak satılan en yüksek çözünürlüklü renkli uydu görüntüsü Quickbird uydusu olup pansharpened olarak 0.60cm çözünürlükle arabaları rahatlıkla görmenize imkân sağlamaktadır. Ayrıca sadece siyah beyaz (pankromatik) olarak çekim yapan WorldView–1 uydusu atılmış olup, bu görüntünün yersel çözünürlüğü 0.50cm‘dir.

Soru3: En yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünden elde edilebilecek harita ölçeği kaç kabul edilmektedir?

Cevap: Yüksek çözünürlüklü Quickbird, Ikonos vb. Uydu görüntülerinden elde edilebilecek en yüksek harita ölçeği 1:7500 olarak kabul edilmektedir.

Soru4: Uydu görüntülerinin ortorektifiye edilmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap: Uydu görüntülerinin hassas bir biçimde koordinatlandırlabilmesi için sadece X ve Y koordinatlarına göre değil topoğrafyaya (Z) göre de geometrik düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Bu işleme ortorektifikasyon denilmektedir. Bu işlem için görüntü üzerinden ölçülmüş yer kontrol noktaları ve ayrıca aynı alana ait sayısal yükseklik modeli kesinlikle gereklidir.

Soru5: Radar verileri ile optik veriler arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

Cevap: Radar verileri kendi sinyallerini kendileri gönderdikleri için hava koşullarından (yağmur,bulut vb.) etkilenmezler. Ayrıca gece gündüz ayırımı yapmaksızın çekim yapabilirler. Fakat optik uydular sadece gündüz ve iyi hava koşullarında düzgün çekim yapabilmektedirler. Fakat unutulmamalıdır ki radar verilerini işlenmesi ayrı bir teknik tecrübe gerektirmektedir. Genellikle bu tür verileri işleyen ayrı yazılımlar veya ayrı modüller gereklidir.

Soru6: Uydu görüntülerini hangi ölçütlere göre sınıflandırabiliriz?

Cevap: Uydu görüntülerinde 5 farklı ölçüt bulunmaktadır. Bunlar: Yersel(uzaysal-mekansal) çözünürlük, radyometrik çözünürlük, spektral çözünürlük, temporal çözünürlük ve şerit genişliği ve görüntünün kapsadığı alandır. Yersel çözünürlük, görüntüye ait her bir pikselin kenar uzunluğunun yersel karşılığının kaç m. yada cm.ye geldiğini belirtmektedir. Radyometrik çözünürlük ise renk derinliğini göstermektedir. (8bit, 16bit) Spektral çözünürlük ise spektrumun kaç ayrı bölgesinden algılama yapıldığıdır. Bunlara spektral band / kanal ismi verilmektedir. Temporal çözünürlük ise uydunun aynı bölgeden geçiş sıklığını belirtmektedir. Şerit genişliği (swath width) ise uydunun bir geçişte taradığı alanın genişliğidir.

Soru7: Aster görüntüsü içindeki 3B band nedir?

Cevap: Aster VNIR kısmında 3 no‘lu bant hem 3N (Nadir) [dikey] hem de 3B (Backward) [geri bakışlı] olarak çekilmektedir ki bu uydunun stereo çekim özelliğidir. Bu bandları kullanrak relatif sayısal yükseklik modeli  (CDEM) elde etmek mümkündür.

Soru8: Aster verileri ne formatta gelmektedir ve içeriği nedir?

Cevap: Aster verileri .dat olarak gelmekte olup gerçekte bu .hdf uzantısıdır. Aster verileri veri seviyesi Level1A ve Level1B ise 14+1 bant şeklinde gelmekte olup, VNIR kısım (1,2,3N ve 3B) 15m., SWIR kısım (4,5,6,7,8,9) 30m. ve TIR kısım (10,11,12,13,14) 90m. yersel çözünürlükle gelmektedir. Ayrıca VNIR ve SWIR 8bit iken, TIR kısım 16bit veri şeklindedir. Veri seviyesi 3A ise veri ortorektifiye edilmiş olup veri 14+1 yanında VNIR DEM, SWIR DEM ve TIR DEM verilerini de içermektedir.

Soru9: Aster veri seviyeleri arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Aster Level1A verisi ham olarak gelmektedir. Ne radyometrik ne de geometrik bir düzeltme yapılmamıştır. Level1B verisi radyometrik düzeltme yapılmış olup geometrik düzeltme değerleri atanmış olup veriyi kuzeye döndürülmemiş durumdadır. Level 3A verisi ise ortorektifiye edilmiş olup veri ayrıca sayısal yükseklik modeli verilerini de içermektedir.

Soru10: Landsat SLC-Off modu ne anlama geliyor?

Cevap: Landsat 7 ETM uydusundan 2003 yılından sonra alınan görüntüler üzerinde bazı sorunlarla karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu bozuk kısımlar eski tarihli görüntülerle tamamlanarak üretilen veriler SLC-Off görüntüler olarak adlandırılmıştır.

Soru11: SRTM verileri nedir?

Cevap: SRTM, "Shuttle Radar Topographic Mission" kısaltması olup dünya etrafında uzay mekiğine yerleştirilen radar sensöründen elde edilmiş sayısal yükseklik modeli verisine verilen isimdir. 3-arc (90m.) ve 1-arc (30m) olarak 2 çeşidi mevcut olup 3arc verileri ücretsiz olarak internet üzerinden indirebilirsiniz.

Soru12: Gece çekimleri için ne tür uydular düşünebiliriz?

Cevap: Gece çekimleri için radar verilerinin kullanılması büyük tercih sebebidir. Fakat gece termal çalışmaları için Aster sensörü de gece çekim yapabilmektedir.

Soru13: Uydular ne sıklıkta görüntüleme yapmaktadır? İstediğimiz gün ve zamana ait görüntüler alabilir miyiz veya çektirebilir miyiz?

Cevap: Genellikle ticari görüntüleme uydularının önceden belirlenmiş sabit geçiş zamanları vardır. Bu geçişler kutup yörüngeli uydularda günün belli bir saatinde yada saatlerinde olabilir. Bu nedenle istenilen bir gün ve saate ait uydu görüntüsünü arşivlerde bulmak ve sipariş etmek ancak tesadüfi olabilir.