SENTINEL Serisi

Anasayfa» Sistem » Uydu Görüntüleri » SENTINEL Serisi


ESA, Copernicus programının operasyonel ihtiyaçları için Sentinel olarak adlandırılan yeni bir uydu serisi geliştirmektedir.

Her Sentinel programı, Copernicus servisleri için hem tam bir veri seti sağlaması açısından hem de tam bir kapsam sağlaması nedeniyle iki uydudan oluşan bir birleşke şeklinde baz alınarak dizayn edilmektedir.

Bu misyonlar, arazi, okyanus ve atmosferik görüntüleme için radar, multispektral gibi birçok teknolojiyi içermektedir.

Sentinel-1 SAR kutup yörüngeli, her türlü hava şartında gece gündüz çekim yapabilen bir radar uydusu olup, 3 Nisan 2014 tarihinde fırlatılmıştır.

Sentinel-2 MSI, kutup yörüngeli, multispektral yüksek çözünürlüklü algılayıcıya sahip bir uydu olup vejetasyon, toprak ve su kaplama alanları gibi arazi analizlerinin yapılmasını amaçlamıştır. Sentinel-2 ayrıca acil durum servisleri içinde bilgi aktarımı yapabilmektedir.

Sentinel-3 OLCI, deniz-yüzey topoğrafyası, okyanus rengi, deniz ve arazi yüzek sıcaklığı, arazi rengi gibi çoklu-cihaz görevine sahip bir uydudur. Ayrı bir görevi ise okyanus hava sistemlerini, çevre ve iklmsel izlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

Sentinel-4 , jeoistasyonel bir yörüngeli Meteosat Üçüncü Jenerasyon İskandili (MTG-S) sahip bir atmosferik izleme uydusudur. 

Sentinel-5, kutup yörüngeli ve Metop İkinci Jenerasyon uydu olup atmosferi izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Sentinel-5 Precursor, misyonu Envisat uydusu′ndan kalabilecek veri boşluklarını tamamlamak üzere geliştirilmiştir. 

Sentinel-6, operasyonel oşınografi ve iklim çalışmaları için global deniz-yüzey yüksekliğini ölçmek üzere radar altimetresi taşımaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home

 

Teknik Bilgiler için ESA Online :

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-technical-guides

ziyaret edebilirsiniz...