ENVISAT


Avrupa′nın en kuvvetli yer gözlem uydusudur. ESA (European Space Agency) tarafından yönetilmektedir. Mart 2002 yılında fırlatılan Envisat, atmosfer, okyanus, arazi ve buz ölçümleri için kullanılan kutupsal yörüngeli gelişmiş bir gözlem uydusudur. Envisat verisi, yer bilimleri araştırmalarına ve iklimsel ve çevresel değişimlerin izlenmesine olanak sağlar.

Uydunun üzerindeki sensörler:
MERIS, ASAR, AATSR, RA-2, MWR, DORIS, GOMOS, MIPAS, LRR SCIAMACHY

MERIS (Medium Resolution Imaging Specrometer Instrument):
Meris sensörünün esas amacı, okyanus ve kıyısal alanlardaki denizin rengini ölçmektir. 
Deniz rengi bilgisi, klorofil pigment konsentrasyonu ve asılı haldeki sediment (çökelme) konsantrasyonuna rahatlıkla dönüştürülebilir. Okyanus karbon dönüşümü, Üst okyanus termal rejimi, Balıkçılığın düzenlenmesi, Kıyısal zonların düzenlenmesi gibi sebeplerden dolayı deniz rengi ölçülür.
Meris sensörünün ayrıca bulut üst yüksekliğini, su buharı total sütünu ve kara üstündeki duman miktarını ölçebilme kabiliyeti de vardır.

ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar):
C-Bantta işlem gören ASAR, SAR görüntü modu ve ERS-1/2 AMI dalga modunun devamlılığını temin ediyor. Gelişmiş kapasitede kapsama alanı, insidans açısı menzili, polarizasyonu ve farklı işlem modları gibi özellikleri bulunur. Sensörün gelişmiş kapasitesi dizaynındaki belirgin özelliklerden kaynaklanmaktadır. Sahil ve okyanus ile kara topoğrafik uygulamalarında, ayrıca kar ve buz uygulamarında yararlanılmaktadır.

DORIS(Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) 
Doris yeryüzü bazlı ışık ağından gelen sinyallerin mesafe-oran ölçümlerini veren bir izleme sistemidir. Bu veriler santimetre doğruluğunda olup uydu yörüngesi yardımıyla hassas bir şekilde yeryüzünde analiz edilmektedir. Ayrıca bu veriler onlar santimetresi doğruluğunda doğrulukla gerçek zamanlı uydu konumlarını sağlamak üzere yerleşik olarak analiz edilmektedir. Yörünge tespitine izin vermesi nedeniyle ayrıca bu veriler, Dünya katı dinamiğinin anlaşılması, buzulların izlenmesi, toprak kaymaları ve volkanlar, Dünya çekim alanı ve iyonosferin modellenmesi gibi analizlerde de kullanılmaktadır.

GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars)
Envisat üzerindeki bu cihaz, en yeni ESA cihazlarından olup yükseklik çözümlü global ozon haritalanması ve ozon kimyasının izlenmesi ve modellenmesi gibi verilerin sağlanmasına olanak vermektedir. GOMOS görev unsurları:
Ozon profillerinin ölçülmesi,NO2NO3,OC1O,sıcaklık ve su buharı
Gece ve gündüz ölçüm özelliği
Günlük 600 profil ölçme ile global kapsamda veri elde edilmesi
Yükseklik ölçme özelliği
1.7km′den daha iyi yükseklik çözünürlüğü 

MERIS (Medium Resolution Image Spectrometer Instrument) 
Bu cihaz Dünya tarafından reflekte edilen solar radyasyonunu ölçmek üzere geliştirilmiştir. 300m. yersel çözünürlük ve 15 spektral banda sahip olup genişlik ve pozisyon olarak programlanabilir bir yapıdadır. Görünür ve yakın kızıl ötesi aralıklarında çalışmaktadır. MERIS tüm Dünya yı 3 gün içinde tamamını kapsayabilmektedir.

MERIS birincil görevi okyanuslarda ve kıyı alanlarında deniz rengini ölçmektir. Bu deniz rengi verisi, klorofil pigment konsantrasyonu ölçümüne, deniz sahalarındaki duman yüklerindeki asılı sedimant konsantrasyon verilerine dönüştürülebilmektedir. 

Neden Okyanus rengi ölçülmektedir?
Okyanus Karbon Dönüşümü
Yukarı okyanus kısmının termal rejimi 
Kıyısal alanların Düzenlenmesi 
Balıkçılığın Düzenlenmesi 

MIPAS (Michelson Interferometer for Passivr Atmospheric Sounding)
Bu cihaz bir Fourier transform spectrometresi olup dünya üzerinde yüksek çözünürlüklü gaz emisyon spectralarını ölçmek için kullanılmaktadır. Orta yakın kızılötesine yakın bir aralıkta çalışıyor olup bu aralık önemli emisyon özellkilere sahip atmosfer kimyası içinde önemli bir rol oynayan atmosferik iz gazlarının bulunduğu kısımdır. 

MIPAS görevleri:

Orta atmosferde jeofizik parametrelerin global ölçümleri
Stratosferik kimya:O3,H2O,CH4,N2O ve HNO3 ve Klimatoloji 
Sıcaklık, CH4,N2O,O3
Kimyasal kompozisyon,orta atmosfer dinamiği ve radyasyon bütçesi
Stratosferik O3 ve CFC lerin izlenmesi 

MWR (MicroWave Radiometer)
Bu cihazın temel görevi,radar yükseklik sinyali için düzeltme süreleri olarak entegre su buharı ve bulut sıvı su içeriğini ölçmektir. MWR verisi, yüzey emissivitesi ve araziler üzerindeki toprak neminin belirlenmesi, atmosferik çalışmaları desteklemesi açısından yeryüzü enerji bütçe araştırmaları ve buz karakterizasyonu için yararlıdır.

RA-2 (Radar Altimeter 2)
Bu cihaz, Dünya yüzeyinden gelen radar yankısının 2 yollu beklemelerinin yüksek doğruluklu (nanosaniyeden az) tespitinde kullanılmaktadır. Ayrıca yansıtılan radar nabız(puls) ların gücünü ve şeklini de ölçmektedir. Bu cihaza ait ölçümler okyanus topoğrafyasını belirlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca RA-2 deniz buzu, kutup buz kalıpları ve birçok kara yüzeylerini izleme ve haritalandırma özelliğine sahiptir. Radar yankı gücü ve şeklinin ölçülmesi, rüzgar hızının belirlenmesi ve denizdeki dalga yüksekliği gibi analizlerin yapılmasına olanak verir ve bu hava ve deniz durumu tahminlerinde destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için:https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat

             
             ENVISAT Meris Teknik Özellikleri 
Başlangıç Tarihi
2002-
Yersel Çözünürlük (m)
300
Radyometrik Çözünürlük (bit)
8
Şerit Genişliği (km)
1000
Bantlar (µm)
  15 spektral bandlar / 390 -1040NM
Görüntüleme Sıklığı (gün)
3


Envisat Meris Ürünleri

Ürün Tipi
Açıklama
Level 0
Ham veri
Level 1B-FR
Tam çözünürlük, koordinatlandırılmış ve derecelendirilmiş data
Level 1b/2-RR
Azaltılmış çözünürlük (1200m)
Level 2
Karadan, denizden ve atmosferden jeofiziksel bilgiler çıkarmak için özellikle işlenmiş.

Atmosfer

 

ASAR

GOMOS

RA-2

MERIS

MIPAS

MWR

LR 

SCIA

AATSR

DORIS

Bulutlar

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

Su Buharı

 

x

 

x

x

x

 

 

x

 

Radyasyon

 

(x)

 

x

(x)

x

 

(x)

x

 

Sıcaklık/Basınç

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

İz Gazları

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Aeroller

 

x

 

x

x

 

 

x

x

 

Türbülans

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Arazi

 

ASAR

GOMOS

RA-2

MERIS

MIPAS

MWR

LR 

SCIA

AATSR

DORIS

Yüzey Sıcaklığı

 

 

 

 

 

(x)

 

 

(x)

 

Vejetasyon
Karakteristikleri

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Ziraat ve Orman

x

 

 

(x)

 

 

 

 

(x)

 

Yüzey Yükseklik

x

 

x

 

 

 

 x 

 

x

x

Jeoloji ve Topografi

x

 

(x)

 

 

 

 

 

x

 

Hidroloji Parametreleri

x

 

(x)

x

 

(x)

 

 

x

 

Sel

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Okyanus

 

ASAR

GOMOS

RA-2

MERIS

MIPAS

MWR

LR 

SCIA

AATSR

DORIS

Okyanus Rengi

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Deniz Yüzey Isısı

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Yüzey Topoğrafyası

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Bulanıklık

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Dalga Karakteristikleri

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Yakın Yüzey Rüzgarları

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Akıntılar

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Deniz Jeoidi

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Küresel Dolaşım

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Okyanus Cepheleri

x

 

 

x

 

 

 

 

(x)

 

Kıyı Dinamiği

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Petrol Döküntüleri

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal Film

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemi Trafiği

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buz

 

ASAR

GOMOS

RA-2

MERIS

MIPAS

MWR

LR 

SCIA

AATSR

DORIS

Deniz Buzu Haritalama

x

 

x

x

 

(x)

 

 

 

 

Deniz Buzu Hareketleri

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Deniz Buzu Analizleri

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemi Yönleri

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklık

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Kar Kapsamı

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Topoğrafya

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Buz Saçağı Dinamiği

x

 

x

x

 

(x)