RASAT

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur.

RASAT fırlatıldığı 17 Ağustos 2012 tarihinden bu yana görevini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.

AMAÇ

 • BiLSAT Projesi ile bir uydunun tasarımından yörüngede devreye alınmasına kadar geçen her evrede kazanılan bilgi ve beceriyi pekiştirmek,
 • Güncel teknolojileri kullanarak uzay ortamına uygun sistemler geliştirmek ve uzayda başarıyla çalıştırarak bu sistemlere uçuş tarihçesi kazandırmak,
 • Türkiye’nin uzaktan algılama alanında ihtiyaçlarına azami ölçüde cevap vermek,
 • Türkiye’nin uzay teknolojileri için halihazırda kullanılabilecek yeteneklerini belirleyip azami ölçüde kullanmak,
 • Uydu teknolojileri konusunda yetişmiş insan gücünü arttırmak,
 • Geliştirdiği kritik modüllerle Türk uzay sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Türk Yer Gözlem Uyduları RASAT
Ağırlık 93 kg
Yörünge 700 km’de dairesel, güneşe eşzamanlı
Yönelim kontrolü 3 eksen kontrollü
Yörünge süresi 98.8 dakika
Ekvator geçişi yerel zamanı 10:30
Uzamsal çözünürlük Pankromatik: 7.5 m
Çok bantlı: 15 m
Tahmini ömür 3 yıl
Tayfsal çözünürlük (μm) 0.42 – 0.73 (Pankromatik)
1. Bant: 0.42 – 0.55 (Mavi)
2. Bant: 0.55 – 0.58 (Yeşil)
3. Bant: 0.58 – 0.73 (Kırmızı)
Radyometrik çözünürlük 8 bit
Zamansal çözünürlük 4 gün
Şerit genişliği 30 km
Faydalı yükler
 • Optik faydalı yük: Stereoskopik görme özelliğine sahip Pushbroom görüntüleyiciden oluşmaktadır.
 • BiLGE: Spacewire veriyolu kullanabilen uçuş bilgisayarı.
 • GEZGiN-2: JPEG2000 algoritmaları ile yüksek hızda çok bantlı görüntü sıkıştırma ve şifreleme yapabilen yeni nesil görüntü işleme kartı.
 • X-Bant Verici Modülü: 100 Mb/s iletim hattına ve 7W çıkışa sahip iletişim sistemi.
 • KULLANIM ALANLARI
  Haritacılık
  Afet İzleme
 • 1/25.000 ölçekli haritaların oluşturulması ve güncellenmesi
 • Sayısal yükseklik modeli ve ortofoto oluşturma
 • Arazi kullanımını haritalama
 • Kırsal kadastro
 • Orman yangını izleme ve tahribinin haritalanması
 • Su baskını haritalama ve tahmini
     Heyelan alanlarını haritalama
 • Deprem sonrası yıkılmış binaların ve hasarın tespiti
 • Afet yönetimi için güncel tematik verilerin oluşturulması
 • Çevre
  Şehircilik ve Planlama
 • Orman tahribatının ve  ormanlaşmanın izlenmesi
 • Kıyı lardaki değişimin izlenmesi
 • Denizde petrol sızıntılarının belirlenmesi ve kirliliğin haritalanması
 • Kentsel gelişimin izlenmesi
 • Kaçak yapılaşmanın tespiti
 • 3 boyutlu simulasyon oluşturma