DEIMOS-1

DEIMOS-1 uydusu, SSTL-100 platformunda SSTL tarafında dizayn edilmiş ve 29 Temmuz 2009 tarihinde Baikonur Üssü(Kazakistan) fırlatılmıştır. DEIMOS-1 DMI tarafından işletiliyor olup, tüm dünyayı kapsayan orta çözünürlüklü veri için yeni bir kaynak durumundadırlar. Özellikle tarımsal çalışmalar için düşük maliyetle ve sık görüntü sağlayabilmesi nedeniyle bu tür uygulamalar için uygun verilerden biridir.

DEIMOS-1, 22m. yersel çözünürlüğe sahip 650 km. şerit genişliğinde multispektral veri sağlamaktadır. Veriler standart olarak 3 seviyede sağlanmakta olup, istenildiği taktirde ham veri olarakta verilebilmektedir. DEIMOS-1 geniş bir arşive sahip olup, önceliklik programlama yapılabilmesine imkan vermektedir.

• Modlar ve Çözünürlük: -22m (GSD) 

Spektral Bantlar:

NIR: 0.77-0.90um
Kırmızı: 0.63-0.69
Yeşil: 0.52-0.60

• Şerit genişliği: 600km. (8 veya 10bit)
• Görüntüleme Sıklığı: 2-3 gün
• Nadirde görme açıları: 12 dereceye kadar

DMC serisi uyduların yeni jenerasyonudur. Bu seriden diğer uyduları;

* UK-DMC-2 (29 Temmuz 2009’da uzaya gönderildi)

* NigeriaSat-2 (17 Ağustos 2011’de uzaya gönderildi)

*NigeriaSat-X (17 Ağustos 2011’de uzaya gönderildi)

DMC uydu birliği bazı arkaplan bilgileri:

Zaman   Aralığı 

DMC Uydu       Birliği                  

Açıklama

2003

DMC-1

2003 yılından beri yörüngede 32 m GSD m / s ve 600 km genişliğinde (Pekin-1 de 4 m GSD PAN) birinci nesil uydu

2009

DMC-2

2009 ortasından bu yana yörüngede 650 km genişliğinde, 22 m GSD sağlayan mevcut nesil (Deimos-1, UK-DMC-2); 2,5 m GSD PAN; NijeryaSat-2 ve NijeryaSat-X, 17 Ağustos 2011 de fırlatıldı.

2014

DMC-3

 20 km lik bir görüntü genişliğinde ~ 1 m GSD PAN ve 4 m MS verisi ile 3 jenerasyon yeni nesil VHR uydu birliği (TripleSat olarak da adlandırılan bu uydunun detayı için lütfen TripleSat uydusunu inceleyiniz)

2015

DMC-4

Hiperspektral iGörüntüleme (2018/04/30 tarihinde halen bu uydu aktive olmamıştır)

2016

DMC-5

SAR uydusu  (2018/04/30 tarihinde halen bu uydu aktive olmamıştır)


Daha fazla bilgi için: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/deimos-1


Platform: MicroSat-100 bus
Sensörler: SLIM-6: 6 kanallı CCD
Yörünge: 680 km
Ağırlık: 110 kg (mikro uydu)
Boyutlar: 63.2 cm x 63.2 cm x 108.5 cm
Yörüngesel Periyodu: 1 s 37 dak 56 san.
En alçak: ≈ 642 km
En yüksek nokta: ≈ 680 km
Eğim açısı: ≈ 98.13 degrees
LTAN: 10:30 UTC
Yörünge Tipi: Polar, güneş senkronize
Çerçeve: 600 km (8 veya 10 bit)
Excentricity: 0.002
Veri Saklama Kapasitesi: 8 GB
Bakış Yönü:
Nadir
Radyometrik çözünürlük: 8 bit : 0-255 / 10 bit : 0-1023

 Tarımcılık Sektörü

• Su Planlama Desteği
• Yeraltı suyu çıkışlarının İzlenmesi 
• Kuraklıkların izlenmesi ve Değerlendirilmesi
• Dolu ve Donma Zararlarının Değerlendirilmesi
• Ürün Durumları -Kuantatif analiz-

Ormancılık Sektörü

• Zirai Koşullarına bağlı olarak Tehlike Analizi
• Yangınların Tespiti ve İzlenmesi
• Orman Hastalıkları İzlenmesi
• Orman Sınırlarının Tahmini

Çevresel Uygulamalar

• Arazi Kullanımı ve kapsamı haritaları
• Petrol Dökülme ve kirliliği tespiti ve izlenmesi
• Sel alanlarının Haritalanması
• Kar Kapsam Değerlendirmeleri
• Su Kalitesi

Afet Yönetimi 

• Afet öncesi ve Sonrası İzlenmesi