TH-01


TH-01, arazi ölçmeleri ve haritalandırma yapılmak üzere triplet olarak stereo çekim yapabilen Çin e ait ilk transmisyon tipli uydudur. TH-01 geniş çaplı olarak bilimsel araştırmalarda, arazi kurtarma araştırmaları, ölçme ve haritalandırma çalışmalarında kullanılan triplet stereo görüntü sağlayan yüksek çözünürlüklü ve multispektral kameralara sahiptir. TH-01, 24 Ağustos 2010 tarihinde fırlatılmıştır.


TH-01 Veri Tipi ve Seviyeleri:  

TH-01 2 tip temel veri sağlamaktadır: Temel ve İşlenmiş (Toplam 5 seviye)
Temel: Level 1A, Level 2
İşlenmiş: Level 1B, Level 3A ve 3BDaha fazla bilgi için: http://en.bsei.com.cn/en/home.html

TH-01 Uydu Parametreleri:

Sensor   TH-01
Fırlatılma Tarihi 2010-08-24
Ömrü 3 Yıl
Ağırlık 1000kg
Yörünge Yüksekliği 500km.
Çerçeve Genişliği 60km
Pan Çözünürlüğü 2m.
Multi-Spektral Çözünürlüğü 10m.
Multi-Spektral band aralığı 0.43um~0.52um 
0.52um~0.61um 
0.61um~0.69um
0.76um~0.90um
Triplet stereo çözünürlüğü 5m.
Triplet stereo band aralığı 0.51um~0.69um
Yörünge Periyodu 58 days
Yeniden Ziyaret Süresi
XX">
5 days
Yörünge: Güneş senkronize

TH-01 Endüstriyel Uygulama Alanları

• Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
• Madencilik Uygulamaları
• Ziraat Uygulamaları
• Ormancılık Uygulamaları
• Kentsel Haritalama Uygulamaları
• Afet Yönetim İzleme Uygulamaları
• Coğrafik Uygulamalar
• Su Buharı/Su Kaynakları
• Oşinografik Uygulamalar

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ ÜRETİMİ:

• Otomatik metodlu SYM Üretimi Geliştirme Çalışmaları
• Otomatik metodlu Orto-görüntü Geliştirme Çalışmaları
• Hassas Harita Güncellemeleri Geliştirme Çalışmaları

MADENCİLİK UYGULAMALARI:

Jeolojik Araştırmalar, Maden kaynaklarının bulunması

ZİRAAT UYGULAMALARI:

Mahsül büyüme hacimlerinin, üretkenlik değişimlerinin tahmini, zirai ürünlerde ekili alan durumların tespiti gibi uygulamalar

ORMANCILIK UYGULAMALARI:

• Orman alanlarının belirlenmesi, ağaç türlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması.
• Karbon ve zirai dinamiklerin sirkulasyon mekanizmalarının analiz edilmesi üzerine orman global haritalarının oluşturulması.
• Kentleşme için ormanların yokedilmesi, orman yangınlarının, ormanların insan aktiviteleri doğrultusunda yok edilmesinin izlenmesi

KENTSEL HARİTALAMA UYGULAMALARI:

• Arazi kapsamı katagorilerinin otomatik doğrulanması için algoritmaların geliştirilmesi
• Kentsel gelişime bağlı olarak arazi kullanımı ve ziraatin değişikliklerinin izlenmesi

AFET İZLEME UYGULAMALARI:

• Depremler, volkanların izlenmesi
• Yangın ormanları,sel
• Toprak kaymaları, Yer hareketleri izlenmesi
• Afet etkilerinin izlenmesi

COĞRAFİK UYGULAMALAR:

Coğrafik bilgi sistemleri(CBS) için altlık verilerinin hazırlanması

SU BUHARI/SU KAYNAKLARI:

• Su buharı tahmini için anahtar parametrelerin ölçülmesi üzerine algoritmaların geliştirilmesi
• Nehir ve su akıntıları boyunca toprak erozyonuna bağlı olarak arazi deformasyonlarının ve su akış değişimlerinin analiz edilmesi
• Su kirliliği analizleri
• Yeterli veriye sahip olunamayan alanlarda genel su kaynağı düzenlemeleri

OŞİNOGRAFİK UYGULAMALAR:

• Dalgalar, kıyı akıntıları ve deniz buzları üzerine çalışmalar
• Okyanus dinamiklerinin incelenmesi
• Kıyısal erozyona bağlı olarak arazi deformasyonlarının izlenmesi
• Tanker kazaları veya kirletilmiş nehir suyuna bağlı olarak okyanusların kirlililğinin izlenmesi;