BİLSAT


ARAŞTIRMA UYDUSU (BİLSAT) PROJESİ küçük uydu teknolojilerini öğrenerek ülkemize kazandırmak için başlatılmış bir teknoloji transferi projesidir. Proje, Surrey Üniversitesi’nin (İngiltere) bir kuruluşu olan SSTL şirketi ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında;

• Küçük uydu tasarımı ve üretimi için gerekli altyapı (temiz odalar, prototip laboratuarları, test laboratuarları ve tasarım ofisi) kurulmuştur.
• Bir teknoloji transfer ekibi İngiltere’de eğitim almış ve uydunun yapım sürecine fiilen katılmıştır. Ayrıca uydunun mühendislik modelini üreterek test ve entegre etmiştir.
• Uydunun iki görev yükü (UZAY) elemanları tarafından Türkiye’de tasarlanarak üretilmiştir. Yükler uyduya entegre edilerek uzayaa fırlatılmıştır.
• BİLSAT uydusu üretilmiş ve sigortalanarak yörüngeye yerleştirilmiştir. Uydunun işletimi için Tübitak Uzay’da bir adet sabit yer istasyonu kurulmuştur "

2003 yılında uzaya gönderilen BILSAT uydusu, Ağustos 2006 tarihi itibarı ile görevini tamamlamıştır.

BILSAT uydusu, pil hücrelerinden iki tanesinin ömrünü tamamlaması ile, Ağustos 2006 tarihi itibarı ile enerji depolayamaz duruma gelmiş ve bu nedenle operasyonlar sona ermiştir.

GÖRÜNTÜLEME YETENEKLERİ
:
± 30 derece dönme yeteneği
Yerde nokta izleme
Günde 170 civarı görüntü indirilebilme (170 pan veya 43 ms)
Stereo görüntüleme yeteneği
Tekrar görüntüleme sıklığı ortalama 4 gün

SENSÖRLERİ:

ÇOBAN

• Çok bandlı orta çözünürlükte kamera - 120m. yer çözünürlüğü

GEZGİN
• Gerçek zamanlı görüntü işleme kartı
• Her 5 saniyede 2048 x 2048 piksel boyutunda 4 band spektral görüntülerin gerçek zamanlı işlenmesi
• JPEG2000 algoritmasının uygulamaya özel donanım ve DSP üzerinde paralel gerçekleştirilmesi
• Diğer görüntü işleme görevleri (Yörüngede programlanabilir)
• Değişik tip görüntüleme uydularının tamamına yakınında kullanılabilir.
• Görüntüleme ile görüntü aktarımı arasındaki zamanın kısıtlı olduğu veya veri depolama kapasitesinin kısıtlı olduğu uydular için uygun
• Yörüngede tekrar konfigüre edilebilir donanım blokları ve yazılım yükleme imkanı
• Elektronik devrelerde oluşabilecek radyasyon kaynaklı hatalara karşı donanım yedekleme ve arıza durumunda daha düşük performansla çalışma imkanı
• COTS DSP IC, SDRAM FPGA gibi yüksek performanslı ve düşük maliyetli ancak uzayda denenmemiş teknolojilerin denenmesi ve kanıtlanması
• Taban band iletişim işlemcisi veya veri depolama aygıtı olarak kullanım imkanı


Başlangıç ve Sonlanma Tarihi: 2003
Yersel Çözünürlük: PAN=12 m, MS=26 m
Radyometrik Çözünürlük: 8 bit
Şerit Genişliği (km): 25 55
Bantlar (µm) PAN: 0.538-0.700 (S)
MS: Visible:0.45-0.52,0.52-0.60,0.63-0.69, NIR:0.77-0.9
Görüntüleme Sıklığı: 5 (116), 4 (52) gün
PAN= siyah-beyaz, MS= Multispektral , µm= mikron