RADARSAT-1

Anasayfa» Sistem » Uydu Görüntüleri » RADARSAT-1

• C-band Yapay Açıklıklı Radar ( Sentetic Aperture Radar [SAR] )
• Yörüngeye oturuş tarihi: 4 Kasım1995.
• 5 yıl dizayn ömrü.
• Dünyanın bulutsuz görüntüsü 
• 7 değişik ışın tipi (beam modes) sayesinde.
• Çözünürlüğü 8 - 100 metre arasında
• Swath Genişliği 50 - 500km. 
• Görüntüleme açısı (10 - 59 derece).
• Sık görüntüleme ve acil durum tespiti.
• Acil ve öncelikli durumlarda programlama.
• Hemen hemen gerçek zamanlı veri analizi.
• Değişiklik takibi çalışmalarında veri kalibrasyonu.

RADARSAT aşağıdaki özellikleri taşıyan mükemmel Yapay Açıklıklı Radar (SAR) cihazına sahiptir;
• C-bant dalga boyu (5.6cm)
• HH polarizasyon (Yatay gönderilip, yatay olarak algılanan)
• Sağ yön görüşlü, steerable anten
• 7 değişik ışın tipi (beam mode) ve 35 ışın posizyonu
• Çok geniş alanı algılayacak ScanSAR kapasitesi
• Birden fazla görüntüleme tipi

RADARSAT SAR, 7 farklı ışın tipini kullanarak 1,175km genişliğindeki bir alandan veri toplayabilir. Bu kullanıcılara geniş bir çözünürlük seçeneği ile istedikleri görüntüleri elde etmede mükemmel esneklik sağlar.

Işın Tipleri (Beam Modes)

RADARSAT SAR cihazı radar göndericisi (radar transmitter), bir radar algılayıcısı (radar receiver) ve bir veri göndericisi (data downlink transmitter) bölümlerinde oluşmuştur. Radar göndericisi ve algılayıcısı bir elektrikli anten yardımıyla çalışmaktadır. Bu anten gönderilen enerjiyi uydu yörüngesine dik olarak bir dar ışın olarak yönlendirir. Işının yükseklik açısı ve yükseklik profili (ışın posizyonu) ayarlanabilir, böylece ışın dünya yüzeyini istenen incidence açısına göre kesecektir. Işın tipini ve posizyonunu seçebilme yeteneği önemlidir, çünkü görüntü karakteristiği her ışının incidence açısı ile birlikte değişmektedir. Buna ilaveten, gönderilen puls ’ların çeşitliliği ve algılama zamanı değişik çözünürlükler ve kapsama alanlarının elde edilmesini sağlamaktadır. Işın tipleri (beam modes), özel ışın yükseklik açısı ve profili tarafından karakterize edilmişlerdir ve aşağıda gösterilmiştir.

Işın Tipi (Beam Mode) Açıklamaları
 
 Her bir RADARSAT ışın tipinde değişik incidence açısısı ve posizyonları elde etmek mümkündür.Bunlar ışın posizyonları olarak adlandırılırlar. Örneğin, Standard Beam mode ki bu 100 x 100 km ’lik bir alanı 7 farklı ışın posizyonunda görüntüleyebilir. Bir ışın posizyonunun belirlenmesiyle 500km’lik ulaşılabilir şerit (swath) genişliği içinde 100 x 100 km ’lik  yedi tip görüntüden biri elde edilebilir.


Signal Data

Single Look
Complex

Path Image

Path Image
Plus

Map
Image


Precision
Map Image


Ortho-Image

Fine
Standard
Wide
ScanSAR Narrow
SpanSAR Wide
Extended High
Extended Low

SIGNAL DATA
Signal Data (veya RAW data) bir çerçevede görüntülenemez. İşlenmemiş veri olup CEOS ’un standart formatına göre tekrar düzenlenmiştir. SAR işleme kapasitesine sahip kullanıcılar bu tip veriyi (Signal data) kullanmak isteyebilirler (level 0).

SINGLE LOOK COMPLEX

Single Look Complex işlem seviyesinde, veri "slant range"de saklanır ki o uydu verisi hatalardan arındırılmış, Latitude ve Longitude cinsinden posizyon bilgilerini içermektedir. Bunlara ilave olarak, Single Look Complex veri, her bir ışın tipi için elde olan en uygun çözünürlük bilgilerini ve orijinal SAR verisinin amplitude ve phase bilgilerini saklamaktadır. Bu tip veri her yazılımla doğrudan görüntülenemez.


PATH IMAGE

Path Image işlem seviyesi, görüntü çerçevesini uydunun yörüngesine paralel olarak alır. Enlem ve Boylam posizyon bilgileri veriye ilave edilmiştir.


PATH IMAGE PLUS
Path Image Plus, Path Image ’den daha küçük piksel aralıklarını kullanır. Bu nokta hedeflerdeki detaylı analizler yapmanızı kolaylaştırır veya daha küçük bir alandan veri toplamanızı sağlar. Bununla birlikte bu tip işlem sonucunda Path Image tipi üründen çok daha büyük veri dosyası ortaya çıkar.

MAP IMAGE
Map Image tipi işlemden geçmiş ürünler kuzeyi (yukarı yönü) gösterir ve görüntü çerçevesi belli bir harita projeksiyonuna göre düzeltilmiştir.

PRECISION MAP IMAGE
Precision Map Image tipi işlemden geçmiş ürünlerde çerçevenin üst kısmı kuzeyi gösterir ve Map Image ürünlerine göre daha doğruluklu coğrafi pozisyona sahiptirler. Yer Kontrol Noktaları da (GCP) harita projeksiyonu ile birlikte kullanılır (Not: Kanada dışı alanlar için, uygun haritalar veya Yer Kontrol Noktaları müşteri tarafından sağlanır).

ORTHO-IMAGE
Ortho-Imageişlemi yükseklik (terrain) değişikliklerinin yarattığı distorsiyonu ortadan kaldırır ve özellikle dağlık alanlar için gereklidir. Görüntü belli bir harita projeksiyonuna göre yönlendirilmiş ve sayısal arazi modeline (DEM) ve Yer Kontrol Noktalarına (GCP) göre de düzeltilmiştir. İstendiği taktirde uygun haritalar ve sayısal arazi modeli müşteri tarafından sağlanmalıdır.

ScanSAR Mode

ScanSAR operasyonlarında ya iki, üç yada dört tek ışın (single beam) veri toplanmasında kullanılır. Her bir ışın sırasıyla seçilir, öyle ki veriler bir single beam ile toplanabilecek şerit (swath) genişliğinden daha geniş bir şerit (swath) alanından toplanır. Işın açma/kapama oranı, her bir single beam ’in en az bir "bakış" yaptığından emin olunacak şekilde seçilir. Pratikte radar ışın açma/kapama her bir ışın için iki "bakış" sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.

Tek Işın Tipi (Single Beam Mode)

Single Beam Modeoperasyonunda, ışının yüksekliği ve profili veri toplama sırasında sabit tutulur  Bir ışın aşağıdaki özellikleriyle karakterize edilir:
Nominal insidans açısı
Nominal şerit genişliği (swath width)
Nominal yersel çözünürlük (spatial resolution)

Tek Işın Operasyon Tipleri (Single Beam Operation Modes)

Fine Beam
Fine Beam
tipi, RADARSAT sistemi içerisinde var olan ve en iyi yersel çözünürlük isteyen uygulamalar için idealdir. Azimuth çözünürlüğü 8.4m olup, çözünürlük aralığı 9.1m den 7.8m ’ye ve F1 ve F5 ışın pozisyonlarına göre değişmektedir. Radar bu tip algılamada diğer bütün ışın tiplerine göre daha yüksek örnekleme yaptığından, yer şerit (swath) genişliği, gönderilen sinyalin kendi band genişliğini koruyabilmesi için ortalama 50km ’ye düşürülür. Beş ışın posizyonu, F1 ’den F5 ’e, şeritin (swath) uzak bölgelerinin de algılanmasını sağlar. Görüntüleme açısı (incidence angle) 37 ile 47 derece arasındadır. Zamanlama parametrelerinin geliştirilmesiyle, yeni 10 posizyon yer kapsama alanına ilave edilmiştir. Her bir orijinal Fine Beam posizyonu, Nadir yakınına veya uzağına kaydırılabilir. Bunun sonucundaki posizyonlar ya N (near-yakın) yada F (far-uzağına) şeklinde ifade edilirler. Örneğin, F1 şimdi F1N ve F1F olarak tanımlanabilir.

Standard Beam
Standard Beam tipi yedi ışın posizyonundan her hangi biriyle çalışabilir, S1 ’den S7 ’ye kadar isimlendirilebilir. Nominal incidance açısı, Standard Beam ’in 20 dereceden (S1 ’in iç kenarında) 49 dereceye (S7 ’nin dış kenarında) varan uygulamalarıyla değişmektedir. Uzaysal çözünürlük azimutta 27m ve  26m ’den (Yakın), 200m ’ye (uzak) olacak şekilde swath aralığı içindeki yönüne göre değişmektedir. Her bir ışın, toplam 500 km ’lik Standard tüm ışın setinin ulaşılabilir swath ’ı içinde , en az 100km genişliğinde bir şerit (swath) yeri kaplamaktadır. Nominal yersel çözünürlük, aralığın yakınında S1 ’de, aralık yönünde 26m, aralığın uzağında S7 ’de 20m ’dir. Tüm ışın posizyonlarında azimut çözünürlüğü 27m dir. Standard beam mode, en uygun görüntü sistemi kalitesiyle görüntüleme açısının (incidence angle) geniş bir aralıkta görüntüleme yapmasına olanak verir.

Wide Beam
Wide Beam ’ler (Geniş Işın) şerit (swath) genişliğinin 100km yerine 150km olması hariç Standard ışınlara benzerler. Bunun sonucunda, sadece üç ışın W1, W2 ve W3 posizyonları hemen hemen tüm 500km ’lik şerit (swath) genişliğini kapsayacak yeterliliktedir. Yer kapsama alanının büyümesine rağmen, bu ışın tipinin çözünürlüğü Standard ışınınkinden çok farklı değildir ve toplam görüntü kalitesinde çok düşük bir azalmaya neden olur. W1 ve W2 posizyonları sadece Single Beam ürünlerinde geçerlidir. W3 ise SWA ürününün bir ışını olarak kullanılır fakat tek bir görüntü kullanımında tavsiye edilmez, çünkü o bir nadir belirsizliğe (ambiguity) ( görüntü içersindeki dar beyaz dikey şeritler) sahiptir.

Extended High Beam
EH1 ’den EH6 ’ya altı Extended High ışın posizyonu vardır ve bunlar  verileri 49 ila 60 derece arasında görüntülerler. Bu ışın tipi SAR anteninin en uygun tarama açısının dışında operasyon yaptığından görüntü kalitesinde Standard ışın tipine göre küçük bozulmalar beklenebilir. Şerit (swath) genişliği üç içsel bölgede yaklaşık 80km olarak sınırlandırılmıştır ve dış bölgelerde ise bu yaklaşık 70 km.dir. Operasyonel ışın posizyonlarından EH1, EH3, EH4 ve EH6 tüm Extended High ışın şerit (swath) genişliğini kapsar.

Extended Low Beam
Tek bir Extended Low ışın posizyonu, EL1, 10 ila 23 derecelik görüntüleme açısıyla (incidence angle) 170km ’lik ortalama yer şerit aralığı ile görüntü sağlamaktadır. Bu görüntüleme posizyonunun antenin uygun yükseklik açısının dışında olması nedeniyle görüntü kalitesinde küçük bozulmalar beklenmelidir.

Daha fazla bilgi için:http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat1/


Fırlatılma Tarihi 4 Kasım 1995
4 Kasım 1995
5 yıl
Toplam Kütle
3100 kg
Ana Yapının Boyutları
1.34 m. x 1.34 m. x 3.2 m
Güneş Panelleri
2.5 kW
Yörünge Özellikleri Dairesel, Kutupsal, Güneş Eş-Zamanlı
Yörünge Yüksekliği 798 km
Yörünge Eğimi 98.6 Derece
Yörünge Periyodu 100.7 dakika (14 yörünge/gün)
Tekrarlama Periyodu 24 Gün
Görüntü İletimi Taşıyıcı Frekansı 8105 MHz. gerçek-zamanlı veri 8230 MHz. kaydedilmiş veri
Veri İletim Hızı 85 Mbit/saniye kaydetme hızı 105 Mbit/saniye gerçek zamanlı iletim
Algılayıcıları C bandı