LANDSAT 1-7

Anasayfa» Sistem » Uydu Görüntüleri » LANDSAT 1-7

İlk LANDSAT uydusunun 1972 yılında uzaya gönderilmesinden sonra 4 adet LANDSAT uydusu daha yörüngeye oturtulmuştur. İlk kuşak 3 uydudan oluşmaktadır. Bu uydular iki sensör taşımaktadır: Return Beam Vidicon (RBV) kamera ve Multispectral Scanner (MSS). RBV kamera ile yaşanan teknik sorunlar, MSS’in spektral ve radiometrik üstünlüğü nedeniyle RBV data nadiren kullanılır

İkinci kuşak LANDSAT uyduları, 1982’de LANDSAT 4 ile başlayarak , RBV yerine Thematic Mapper (TM) adında yeni bir cihazla donatılmışlardır. 1993 yılında, LANDSAT 6 şansız bir şekilde düştükten sonra LANDSAT 7, geliştirilmiş Thematic Mapper ve yüksek çözünürlüklü scanner ile donatılarak Mart 1999 da fırlatılmıştır.

Yörünge Karakteristikleri:
LANDSAT uydusu tekrarlı, dairesel, güneşe senkronize, kutuplara-yakın (near-polar) yörüngeye sahiptir. Bu özellikleri sayesinde 81 °N ve 81°S arasında görüntüleme yapar.

LANDSAT 1 - 3 uyduları için revisit-cycle ( tekrar süresi ) 18 gündür, LANDSAT 4 & 5 için 16 gündür. LANDSAT 5 için takvimler Eurimage’ ın web sayfasından elde edilebilir.

Ekvatorda yol ayrımı ( ground track separation ) 172 km’dir ki bunlar komşu trackler arasında %7.6 lık bindirme oluşur. Bu bindirme kutuplara doğru yaklaştıkça daha da artmaktadır. Öyle ki 60° boylamda %54 olmaktadır.

Coğrafik Kapsama Alanı
LANDSAT’ların 16 günlük yörünge tekrarları LANDSAT’ların Dünya Referance Sistemi’nin ( Worldwide Reference System) parçasıdır. WRS Dünya haritası LANDSAT Uydularının geçiş yollarına göre sıra ve sütunlara ayrılmış path haritasıdır. LANDSAT 1, 2 ve 3 (WRS 1) ’ün koordinat sistemi LANDSAT 4 ve 5 (WRS 2) ’inkinden farklıdır.

Afrika üzerinde 1994 ve 1995 ’te LANDSAT 5 TM verilerini almak için Nairobi, Kenya ve Libreville, Gabon ’da portatif alıcı istasyonu kullanılmıştır.

TM ve MSS verileri için veri dizisi 8-bit’ten oluşmaktadır (Yani sinyal 256 farklı değere eşleştirilmektedir).

Multi-Spectral Scanner (MSS) MSS alıcısı görünür ve yakın-infrared bölgede 4 adet band’a sahiptir. (0.5 ; 10 ; 1.1 pm) ve 80 metre çözünürlüktedir. Thematic Mapper adlı cihazın spektral ve geometrik çözünürlük üstünlüğü nedeniyle MSS’ in talebi hızla azalmıştır. Aşağıdaki karakteristikler TM veriye aittir.

Thematic Mapper
LANDSAT 5 teki Thematic Mapper (TM) LANDSAT 4 ’teki ile aynıdır. 1984 yılından beri kullanılan TM görünür NIR ve SWIR bölgede 30m çözünürlüklü 6 adet band ve 120m çözünürlüğüe sahip Termal Band’a sahiptir.( önceki verilerle uyumluluğu sağlamak amacıyla bu band Band 6 olarak kullanılmaktadır ).

LANDSAT 7’nin Cihazları
LANDSAT 7 Geliştirilmiş Thematic Mapper Tarayıcısı taşımaktadır. Standart 7 Band’a ek olarak 15m çözünürlüğe sahip pankromatik band ( 0.50- 0.90pm ) eklenmiştir. Bunlara ek olarak Termal Band’ın çözünürlüğü de 60m’ye indirilmiştir. 

Üzerinde bulunan kayıt ünitesi sayesinde alıcı istasyonun olmadığı bölgelerde de görüntü çekebilmektedir.

Landsat 5-7 Path Row haritasi için tıklayınız..(Türkiye)

Daha fazla bilgi için: http://landsat.gsfc.nasa.gov/


Yersel Çözünürlük (m)
PAN: 15 MS 30
Radyometrik Çözünürlük (bit)
8
Şerit Genişliği (km)
183(5) 185 (7)
Bantlar (um)
VNIR
0.45-0.52,0.52-0.60,0.63-0.69,0.76-0.90
SWIR
1.55-1.75,2.08-2.35
TIR
10.42-12.5
Görüntüleme Sıklığı (gün)
16
PAN= siyah-beyaz, MS= renkli, µm= mikron

Landsat Verisi Uygulamaları

Landsat verileri, ticari, endüstriyel, sivil,askeri ve eğitim amaçlı olarak bütnü dünya çapında kullanılan bir veridir. Veri, global değişim araştırmaları,ziraat, ormancılık, jeoloji, kaynak yönetimi, coğrafya,haritalama,su kalitesi ve oşınografi gibi birçok geniş kapsamlı uygulamalarda kullanılmaktadır.

Hem Landsat 5 hemde Landsat 7 Dünya üzerinde birçok gözlemin yapılmasına yardımcı olmuştur. 1984 yılında atılan Landsat 5 dizaynı üzerinden tahmin edilenden daha uzun sürede veri göndermesi güvenirlik açısından önemli bir etken olmuştur. Landsat 7 hala veri göndermeye devam etmektedir.

Ağustos 2005 tarihi itibariyle, USGS yer istasyonları, Amerika Arşivi için 543000 den fazla çekim gerçekleştirmiştir. Bu istasyon aği ve uyduların üstünde bulunan kayıt solis state diskler sayesinde kayıt yapılabildiği için, bütün dünya kapsamını alabilmeye imkan vermektedir.

Landsat verileri afet yönetimlerinde ve acil müdahele durumlarında gerçekten paha biçilemez veriler olarak kabul edilmişlerdir. Çekim yapılmasından birkaç saat içinde USGS ve EROS merkezleri verileri istenilen konu için dünya çapında sağlayabilmektedirler.