AQUA


Aqua uydusu 4 Mayıs 2002 de NASA (ABD uzay Ajansı) tarafından uzaya gönderilmiştir. Aqua uydusu üzerinde taşıdığı 6 farklı ölçüm cihazı ile atmosfer, okyanuslar ve arazi yüzeyleri birbirleri ile iletişimli sistemleri gözlemlemek üzere uzaya gönderilmiştir. Bu cihazlar hakkında bilgiler kısaca aşağıda verilmiştir. Ancak MODIS sensörünün görüntüleri küçük yer istasyonları kullanılarak ücretsiz olarak isteyen kurum veya kuruluşlarca indirilebilir veya gerçek-yakın zamanlı olarak sipariş edilebilmektedir. Bu uydu ile detay bilgilere http://aqua.nasa.gov/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sensörler:

AIRS: (Atmospheric Infrared Sounder)
2370 infrared ve 4 görünür/yakın-kızılötesi kanallı geliştirilmiş atmosfer sondası. Bu sonda, atmosferin yüksek doğruluklu sıcaklık profillerini oluşturabilmek için dizayn edilmiştir.

AMSU-A: (Advanced Microwave Sounding Unit)
Atmosferin üst tabakalarında (özellikle stratosfer) sıcaklık profillerinin çıkarılması için kullanılan bu sondanın 15 mikrodalga kanalı mevcuttur.

HSB : ( Humidity Sounder for Brazil)
Dört kanallı mikrodalga sondası, Brezilya tarafından atmosfer içindeki nem profillerinin ölçülmesi için kullanılmaktadır.

AMSR-E: ( Advanced Microwave Scanning Radiometer EOS) 
Dual Polarizasyonlu, 12 kanal ve 6 frekanslı, pasif mikrodalga radyometresi.


CERES : ( Clouds and the Earth’s Radiant Energy System)
3 kanallı radyometre olup, yansıyan güneş ışınımını 0.3-5 µm dalga boyunda ölçer.

MODIS : ( Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
36 spektral bantlı spektroradyometre olan MODIS, okyanusların, atmosferin ve bitki örtüsünün gözlemlenmesi için kullanılmaktadır. Çözünürlüğü, okyanuslardaki klorofilin, atmosferdeki aerosol değişimlerinin izlenmesi ve kar/buz gözlemlerine uygundur.


Yakın-Kutup yörüngeli, güneşe uyumlu
Ekvator Geçişi 13:30, gündüz geçişi
Eğim 98°
Yükseklik 705 km
Periyot 99 dakika
Semi-major axis 7085 km
Eccentricity 0.0015
Ağırlık 2,934 kg
Tahmini Görev Süresi 6 yıl

MODIS Sensörü Teknik Özellikleri: (Bu sensör hem Terra hem de Aqua uydusu üzerinde yer almaktadır)
Şerit Genişliği 2300 km 110° de (±55°) 705 km yükseklikten
Kütle 229 kg
Görev Devrimi % 100
Güç 162.5 W (ortalama), 225 W (en fazla)
Veri Oranı 6.2 Mbps (ortalama), 10.5 Mbps (gündüz), 3.2 Mbps (Gece)
Mekansal Çözünürlük 250 m (2 bant), 500 m (5 bant), 1000 m (29 bant)
Kontrol 3600 arcsec
Bilgi 141 arcsec
Durağanlık 28 arcsec/sec
Jitter 1031 arcsec/sec (yaw ve roll), 47 arcsec/sec (pitch)
Fiziki Boyutu 1.044 x 1.184 x 1.638 m
Spektral Bantlar 36 bant; 21 bant 0.4-3.0 µm; 15 bant 3-14.5 µm
Daimi Dünya Görüntülemesi 1 ila 2 gün

Aqua, Dünya üzerinde birbiri ile ilgili analizlerin (atmosfer, okyanuslar ve karasal yüzeyler) çoklu disipliner çalışmasına ve Dünya sistemindeki ilişkilerinin değişimlerine odaklanmıştır.
Global  değişim araştırma faaliyetleri Aqua verisi ile vurgulanmakta olup atmosferik sıcaklık ve nemlilik profilleri, yağış ve radyativ balans, karasal kar ve buz, deniz yüzeyi sıcaklığı ve okyanus üretkenliği, toprak nemliliği ve birçok hava tahmin gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Aqua ayrıca karasal ve deniz ekosistem dinamiklerinin izlenmesi konusunda kritik katkılarda sağlamaktadır.


Credit: Jeff Schmaltz

Bu MODIS Terra görüntüsü 25 Temmuz 2006 tarihinde çekilmiş olup Kızıl Deniz üzerinden Sudan’a doğru oluşan bir toz fırtınasını göstermektedir. Bilindiği üzere Kızıl Deniz Arab Yarımadası’nı Mısır, Sudan ve Etiyopya gibi ülkelerden ayıran bir denizdir.  Yüksek yaz sıcaklıkları toz fırtınalarının olasılığını arttırmaktadır ve Ortadoğu’daki kum denizleri üzerinden birçok küresel toz bulutları oluşturmaktadır.

Bölgede 28 Haziran, 21 Haziran ve 9 haziran tarihlerini kapsayan birçok toz fırtınası gerçekleşmiştir.

Sensör: Terra/MODIS
Bantlar: 1,4,3
Çekim Tarihi: 2 Ağustos 2006